Zmiana regulaminu

Stocznia Remontowa NUATA S.A. informuje o zmianie treści regulaminu określającego zasady i tryb prowadzenia postępowania, działającej w imieniu własnym, jak i w imieniu Nauta Waterfront Północ sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Nauta Waterfront Południe sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy wyborze Nabywcy udziałów w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością: Nauta Waterfront Północ i Nauta Waterfront Południe, Partnera do realizacji wspólnej inwestycji na nieruchomościach położonych w Gdyni przy ul. Waszyngtona 1, będących w użytkowaniu wieczystym tych spółek lub Nabywcy prawa użytkowania wieczystego całości lub części Nieruchomości.

Aktualna treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

Regulamin postępowania - styczeń 2015